Polecamy część filmową Kręgów Sztuki:
 
 
      

 

 

 


 PATRONAT HONOROWY

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

 

 

 

 

  ORGANIZATORZY

 

Miasto Cieszyn  

Fundacja Kręgi Sztuki


 


 

PARTNERZY

  

Dofinansowano ze środków Ministerstra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 

 

 


  

 

           

 

 

 

ASP w Katowicach

Zamek  Cieszyn

 

 

           Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ostrawie

 

   IS PAN

  

 

  Galeria Miejska – Trinec  

 Galeria Miejska – Trinec

   

 

 

  Grupa Smacznego

 

: Ambasada Danii w RP Instytut Duński Duńska Kinematografia

 

 : Ambasada Danii w RP

 

8 pokoi Liburnia Hotel

 

 

Jak u mamy Neleśnikarnia Pepperoni

 

 

 

 


 

PATRONI MEDIALNI

 

TVP Katowice    Gazeta Wyborcza  

  

TVP Katowice      

  

PR 2 Polskiego Radia    

   

      Regionalna TV

Głos Ziemi Cieszyńskiej  
 
 

 

Portal haloCieszyn.pl  
 

  


WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA

 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

Podwieczorek poetycki zpustkiwstanie

Cieszyn |10 lipca godz. 14.00  | Teatr im. A. Mickiewicza (foyer)|Pl. Teatralny 1

 

 

Wiersze Patrycji Łyżbickiej z tomiku Zpustkiwstanie w wykonaniu autorki i Adama Michniewicza; oprawa muzyczna Piotra Gruchela.

  

Zpustkiwstanie to przebudzenie się z milczenia, które rozumiałam jako bezradność. To stukot słów rozlegający się na chodniku świata echem emocji, rozedrgań, napięć, wzruszeń, to klawiszami słów wygrana pasja kobiecości widzianej i odczuwanej w najrozmaitszych jej wymiarach. To raz kruchość podarowana w zdumienie dłoni, innym razem zadziorność wznoszenia się, a czasem po prostu nagi krzyk.

 Zgromadzone w tym tomiku teksty są śladami przeżyć i rozmaitych poszukiwań – tych osobistych, artystycznych i literackich. To opowieść Kobiety współczesnej, o wielu twarzach – silnej i kruchej, zdecydowanej i bezradnej, pełnej pragnień i lęków, wypełnionej tęsknotą i spełnieniem, obserwującej świat i zachłystującej się nim. Opowieść o pasji bycia Kobietą.

 Za siłę uniesień, wielobarwność emocji, kocie ścieżki, piękno obrazów, transgresywne podróże i lata, które, choć płyną, zdają się w poruszeniach swoich wzniośle trwać. Za inspiracje Tobie – dziękuję…

 Więcej o autorce